CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUVIPHARM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EUVIPHARM

Thông tin dự án:

Địa chỉ: Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hạng mục: Sơn sàn epoxy tự san phẳng xưởng sản xuất. 

Diện tích:  1200m²

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần dược phẩm EuviPharm 

 

Bài viết liên quan