Phương thức thanh toán

23/12/2016 Chili System

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN: Khách hàng có thể thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản bằng Việt Nam đồng. Lưu ý : Đề nghị khách hàng chỉ thanh toán theo đúng số tài khoản Công Ty Đinh Ngân. Những số tài khoản khác Công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. HÌNH THỨC THANH […]

Xem thêm